PostHeaderIcon Közérdekű adatok

 

 

Közzétételi lista

Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

 

1. SZERVEZETI ÉS SZEMÉLYZETI ADATOK
1.1. KAPCSOLAT, SZERVEZET, VEZETŐK
a) ELÉRHETŐSÉGI ADATOK - hivatkozás (Utolsó módosítás: 2016.10.03)
b) SZERVEZETI STRUKTÚRA
  HATÁLYOS SZMSZ PDF letöltése (Utolsó módosítás: 2017.05.15.)
ORGANOGRAM  PDF letöltése (Utolsó módosítás: 2017.05.23.)
c) SZERVEZET VEZETŐI - hivatkozás (Utolsó módosítás: 2016.10.03)
d) ÜGYFÉLKAPCSOLATI VEZETŐ - hivatkozás (Utolsó módosítás: 2016.10.03)
1.2. FELÜGYELT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
 Nem releváns
1.3. FELÜGYELT GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK
 
Nem releváns
1.4. FELÜGYELT KÖZALAPÍTVÁNYOK
 
Nem releváns
1.5. ALAPÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
   Nem releváns
1.6. ALAPÍTOTT LAPOK 
   Nem releváns
1.7. FELETTES SZERV - hivatkozás (Utolsó módosítás: 2016.10.03)

 

 

2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
ALAPTEVÉKENYSÉGE, FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 15. § (3) bekezdése a)-c) pontja szerinti személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás, a Gyvt. 60- területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás, valamint a 92.§-ban előírt utógondozás biztosítása.

Alapító okirat PDF letöltése
(Utolsó módosítás: 2016.01.19.)
Hatályos SZMSZ PDF letöltése
(Utolsó módosítás: 2013.08.17.)
AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL MEGHIRDETETT PÁLYÁZATOK
szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
Nem releváns
NYILVÁNOS KIADVÁNYOK
címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
Nem releváns
KÖZZÉTETT HIRDETMÉNYEK, KÖZLEMÉNYEK Nem releváns
VIZSGÁLATOK, ELLENŐRZÉSEK LISTÁJA

2015 évi ellenőrzési összesítő PDF
(Utolsó módosítás: 2016.10.19.)

2016 évi ellenőrzési összesítő PDF
(Utolsó módosítás: 2016.10.03.)
AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ELLENŐRZÉSEI  Nem releváns
FENNTARTÓI ELLENŐRZÉSEK  Nem releváns
EGYÉB ELLENŐRZÉSEK, VIZSGÁLATOK Nem releváns
KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSE
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
PDF letöltése
(Utolsó módosítás: 2016.10.04.)
KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁK

Térítési díj PDF
(Utolsó módosítás: 2016.10.19)

 

 

3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK, A MŰKÖDÉS TÖRVÉNYESSÉGE
ÉVES KÖLTSÉGVETÉSEK

 

2013. Elemi költségvetés PDF
(Utolsó módosítás: 2016.10.05)

2014. Elemi költségvetés PDF
(Utolsó módosítás: 2016.10.05)

2015. Elemi költségvetés PDF
(Utolsó módosítás: 2016.10.05)

2016. Elemi költségvetés PDF
(Utolsó módosítás: 2016.10.03)

 
SZÁMVITELI BESZÁMOLÓK

2012. Éves költségvetési beszámoló PDF
(Utolsó módosítás: 2016.10.05)

2013. Éves költségvetési beszámoló PDF

2014. Éves költségvetési beszámoló PDF
(Utolsó módosítás: 2016.10.05)

 2015. Éves költségvetési beszámoló PDF
(Utolsó módosítás: 2016.10.19)

FOGLALKOZTATOTTAK
létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2015. I. negyedév PDF
(Utolsó módosítás: 2016.10.05)

2015. II. negyedév PDF
(Utolsó módosítás: 2016.10.05)

2015. III. negyedév PDF
(Utolsó módosítás: 2016.10.05)

2015. IV. negyedév PDF
(Utolsó módosítás: 2016.10.05)

2016. I. negyedév PDF
(Utolsó módosítás: 2016.10.03)

2016. II. negyedév PDF
(Utolsó módosítás: 2016.10.03)

2016. III. negyedév PDF
(Utolsó módosítás: 2016.10.24)

2016. IV. negyedév PDF
(Utolsó módosítás: 2017.05.15)

2017. I. negyedév PDF
(Utolsó módosítás: 2017.05.15)

A MŰKÖDÉSI STATISZTIKA 2015 Működési statisztika PDF
(Utolsó módosítás: 2016.10.05)
NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK
az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond
 Nem releváns
ÜVEGZSEB: 5 M FT FELETTI SZERZŐDÉSEK 2015. szeptember 30-tól az adatok a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság https://www.szgyf.gov.hu/hu/szerzodesek honlapján találhatóak.
EGYÉB KIFIZETÉSEK
nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
 Nem releváns
EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁMOGATOTT FEJLESZTÉSEK
fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
 hivatkozás
(Utolsó módosítás: 2016.10.03)
KÖZBESZERZÉS
éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről
2017 Közbeszerzési Terv PDF
(Utolsó módosítás: 2017.05.22)